Πακέτο Αντικατάστασης Υδραυλικών Εγκαταστάσεων Μπάνιου & Κουζίνας
Πακέτο Πλήρους Ανακαίνισης Μπάνιου & Κουζίνας
Πακέτο Πλήρους Ανακαίνισης Κατοικίας - Διαμερίσματος 70 τ.μ.
Δεν ήταν δυνατή η εύρεση της διεύθυνσης URL της προδιαγραφής gadget